Điều Khoản và Điều Kiện

ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

        Quy chế quản lý hoạt động ứng dụng di động cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử Bookcar chính thức có hiệu lực kể từ ngày ký Quy chế được đăng tải công khai trên website www.bookcar.net.vn và trên Ứng dụng Bookcar. Bookcar giữ quyền điều chỉnh, thay đổi Quy chế này cho phù hợp với thực tiễn hoạt động bằng cách thông báo trên website www.bookcar.net.vn và trên Ứng dụng Bookcar cho các thành viên được biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày có thông báo thay đổi. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã đọc, hiểu và đồng ý với Quy chế sửa đổi đó.

Quy chế hoạt động sẽ được Bookcar cập nhật và bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia sàn giao dịch TMĐT Bookcar có trách nhiệm tuân thủ Quy chế hiện hành khi thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch TMĐT Bookcar.

ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

        Mọi thành viên khi sử dụng Ứng dụng Bookcar để thực hiện các giao dịch mua bán trực tuyến có nghĩa là thành viên đó đã đọc, hiểu và chấp thuận tuân theo Quy chế này.

Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với Bookcar theo thông tin dưới đây để giải đáp:

Hỗ trợ khách hàng:

Công ty TNHH dịch vụ thương mại Bookcar Việt Nam

Tây Nam Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội

Điện thoại: (02432) 028- 028.

Email: bookcarvietnam@gmail.com