Câu hỏi thường gặp

 • Q.

  Tại sao tôi đặt xe mà không có tài xế nhận chuyến

 • Q.

  Tôi bị tính cước phí hai lần

 • Q.

  Tôi thanh toán nhiều hơn số tiền được báo ban đầu

 • Q.

  Cách xếp hạng chất lượng tài xế

 • Q.

  Tài xế không đến đón và tôi phải hủy chuyến xe

 • Q.

  Tài xế trả khách không đúng điểm đến trên trên ứng dụng

 • Q.

  Tôi muốn gửi lời khen đến tài xế

 • Q.

  Tài xế đi sai tuyến đường