Câu hỏi thường gặp

 • Q.

  Báo cáo chuyến xe bấm HOÀN THÀNH nhưng không chở khách

 • Q.

  Khách hàng không thanh toán cước phí

 • Q.

  Tôi không được ghi nhận chuyến xe hoàn thành trên lịch sử ứng dụng

 • Q.

  Tôi đón nhầm khách

 • Q.

  Khách hàng cư xử không đúng mực

 • Q.

  Khách hàng yêu cầu tôi hủy chuyến

 • Q.

  Khách hàng gây nguy hiểm cho tôi

 • Q.

  Tôi gặp tai nạn trong chuyến xe