Câu hỏi thường gặp

 • Q.

  Tài khoản của tôi bị vô hiệu hóa

 • Q.

  Tôi muốn đổi thiết bị sử dụng ứng dụng Bookcar

 • Q.

  Cập nhật email hoặc số điện thoại mới

 • Q.

  Ứng dụng hoặc định vị không hoạt động

 • Q.

  Khách hàng để quên đồ trên xe